privacy policy

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

geefietsleuks kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van geefietsleuks en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan geefietsleuks verstrekt. geefietsleuks kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadre

- Uw IP-adres

 

WAAROM GEEFIETSLEUKS GEGEVENS NODIG HEEFT

geefietsleuks verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan geefietsleuks uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG GEEFIETSLEUKS GEGEVENS BEWAART

geefietsleuks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

geefietsleuks verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar geefietsleuks@gmail.com. geefietsleuks zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

EMAIL EN MAILINGLIJSTEN

JouwWeb Webmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van JouwWeb Webmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. JouwWeb heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van geefietsleuks worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. geefietsleuks gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

 

 

PAYMENT PROCESSORS

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

VERZENDING & LOGISTIEK

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

COOKIES

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om je winkelervaring bij geefietsleuks zo positief mogelijk te maken. Derhalve delen wij informatie met Google.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

 

 

BEVEILIGEN

geefietsleuks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van geefietsleuks maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door geefietsleuks verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met geefietsleuks op via geefietsleuks@gmail.com. De website www.geefietsleuks.com is een website van dolob.

 

geefietsleuks is als volgt te bereiken:

Postadres: Burgemeester Elsenlaan 103, 2282 NC Rijswijk (ZH)
Vestigingsadres: Burgemeester Elsenlaan 103, 2282 NC Rijswijk (ZH)
Inschrijvingsnummer KVK: 82201307

Telefoon: +31654318208
E-mailadres: geefietsleuks@gmail.com

© 2021 - 2024 geefietsleuks | sitemap | rss