disclaimer

Alle informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.geefietsleuks.com. Wij streven ernaar deze website permanent beschikbaar te hebben, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website en de daarop gegeven informatie. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het (verkeerd) gebruik van informatie of producten die door middel van deze website zijn verkregen.

© 2021 - 2024 geefietsleuks | sitemap | rss